#

вршњачки тим

Пети састанак вршњачког тима

19.05.2023

19. маја 2023. одржан је пети састанак Вршњачког тима ОШ „Карађорђе“. Састанку је присуствовало 16 ученика трећег и четвртог разреда. Тема састанка је решавање конфликта са другом.

Четврти састанак вршњачког тима

22.02.2023.

22. фебруара 2023. одржан је четврти састанак Вршњачког тима ОШ „Карађорђе“. Састанку је присуствовало 25 ученика. Обележили смо Међународни дан борбе против вршњачког насиља, „ Дан розе мајица“. Овај дан се обележава последње среде у фебруару са циљем превенције вршњачког насиља.

Трећи састанак вршњачког тима

16.12.2022.

16. децембра 2022. одржан је трећи састанак Вршњачког тима ОШ „Карађорђе“. Састанку је присуствовало 14 ученика трећег и четвртог разреда. Тема радионице је била ПОШТОВАЊЕ – циљ проширити сазнање о томе шта је поштовање и како се оно испољава у понашању.

Други састанак вршњачког тима

16.11.2022.

Радионица је посвећена Међународном дану толеранције. Према Декларацији Уједињених нација толеранција је прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, говору, понашању, вредностима...имају право да живе у миру и буду то што јесу. Заснована је на знању, отворености, комуникацији, поштовању, прихватању и уважавању слободе мишљења, туђих идеја, другачијих од нас.

Први састанак вршњачког тима

07.10.2022.

Одржан је први састанак Вршњачког тима ОШ „Карађорђе“. Састанку је присуствовало 29 ученика од 3. до 6.разреда. Тим је оформљен од по два представника сваког одељења. Чланови су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, дружељубиви, стрпљиви и толерантни.

Чланови и програм вршњачког тима

Вршњачки тим чине ученици од трећег до шестог разреда, по два представника сваког одељења. Чланови Вршњачког тима јесу ученици који воле тимски рад, који су комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Важно је нагласити да одабрани ученици представљају „особе од поверења“ у одељењу, па их бира одељењска заједница.