ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

Подела предмета на наставнике и остала задужења из 40-то часовне радне недеље

Р.Б.

Наставник

Одељење/предмет

1.

Виолета Радовановић

1-1

2.

Ана Милошевић

1-1

3.

Снежана Бугарски

1-2

4.

Слађана Жарић Мартинов

1-3

5.

Светлана Јевтић

1-4

6.

Мирјана Смиљанић

Боравак

7.

Маријана Вуковић

2-1

8.

Снежана Катанић

2-1

9.

Зорица Крстић

2-2

10.

Драган Бојат

2-3

11.

Татјана Попивода

2-4

12.

Марина Ђурђевић

Боравак

13.

Ивана Стевић Стефановић

3-1

14.

Зорица Ристић

3-2

15.

Драгана Стокић

3-3

16.

Светлана Пуача

3-4

17.

Сандра Бресијанац

4-1

18.

Драгана Супуровић

4-2

19.

Јасмина Дутина

4-3

20.

Драгана Борозан

4-4

21.

Наташа Пољак

Веронаука

22.

Немања Рабреновић

Енглески језик

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.