ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

 Подела предмета на наставнике и остала задужења из 40-то часовне радне недеље

Р.Б.

НАСТАВНИК

П Р Е Д М Е Т

ОДЕЉЕЊЕ

1.

Mенићанин Бален Гордана

Српски језик

5-3, 5-4, 6-3, 7-3

2.

Недић Весна

Српски језик

6-1,7-1, 8-1, 8-2, 8-3

3.

Ногуловић Анђелка

Српски језик

5-1, 5-2, 6-2, 7-2

4.

Стекић Мирјана

Француски језик

5-4, 8-1, 8-2

5.

Петровић Славица

Француски језик

5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3

6.

Рабреновић Немања

Енглески језик

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4

7.

Мустур Горица

Енглески језик

4-1, 4-2, 4-3, 6-1, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2, 8-3

8.

Краљевић-Маркош Тања

Енглески језик

3-1, 3-2, 3-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7-1, 7-2, 7-3

9.

Радовановић Јелена

Ликовна култура

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

Цртање, сл. вајање

5-1, 5-2, 5-3, 5-4

10.

Поповић Весна

Музичка култура

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

Хор и оркестар

6-1, 6-2, 6-3

11.

Васић Жељко

Историја

5-1, 5-2 ,5-3 ,6-1, 6-2 , 6-3 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

12.

Јовановић Данка

Географија

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

13.

Светозаревић Борислав

Географија

6-3

14.

Јанковић Илић Снежана

Хемија

7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-3

Биологија

6-1, 6-2, 6-3

15.

Марковић Љубица

Биологија

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

16.

Филић Жељка

Физика

6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

Хемија

8-2

17.

Дрезгић Славица

Математика

6-2, 6-3, 7-3, 8-2, 8-3

18.

Станковић Љиљана

Математика

5-1, 5-2, 7-2, 8-1

Информатика

8-1

19.

Бабић Ксенија

Математика

5-3, 5-4, 6-1, 7-1

Информатика

7-1

20.

Петковић Милан

ТиИО

5-1, 5-3, 5-4, 6-1 ,6-2, 7-1, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

21.

Јоцић Гојко

ТиИО

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2

22.

Милановић Наталија

ТиИО

5-2, 6-1, 6-2, 6-3,7-2

Информатика

5-1, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3

24.

Јакшић Владанка

Физичко вас.

5-1, 5-3, 6-2, 6-3, 7-2

Изборни спорт

5-1, 5-4, 6-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3

25.

Дракулић Обрад

Физичко вас.

5-2, 5-4, 6-1, 7-1, 7-3, 8-2, 8-3

Изборни спорт

5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 7-1

26.

Наташа Пољак

Веронаука

5-4, 6-1, 6-2 ,6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2

27.

Николина Ћулум Марковић

Грађанско вас.

 5-4,  6-2,  6-3, 7-1, 7-2 , 7-3, 8-1, 8-2

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.