#

јавне набавке

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Јавни позив-набавка електричне енергије, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

УЖИНА УЧЕНИКА:

Јавни позив-исхрана ученика, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

УЖИНА УЧЕНИКА:

Образложење о додели уговора, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Подаци о отварању, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Аналитички приказ поднетих понуда, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Стручна оцена, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Образложење избора, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Упутство о правном средству, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

Образложење о поступку, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Подаци о отварању, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Аналитички приказ поднетих понуда, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Цена понуде, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Завршне напомене, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА::

Упутство понуђачима како да сачине понуду, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Техничка документација, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Структура цене, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Модел уговора о јавној набавци електричне енергије, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ

Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке, кликом на наредни линк сазнајте више: ОВДЕ