ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 1-ВОГ РАЗРЕДА И КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2 – 4 РАЗРЕДА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

месец

време

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

септембар

 1. 1.недеља

Српски језик

Српски језик; Математика; Природа и друштво –иницијални тест

 1. 2.недеља

Математика

 1. 3.недеља

Математика- провера

Српски језик

Математика-контролни задатак

 1. 4.недеља

Математика- провера

Математика

Српски језик

Енглески језик - контролни задатак

Српски језик-контролна вежба

октобар

 1. 5.недеља

Српски језик

Математика

Енглески језик - контролни задатак

Математика-контролни задатак

 1. 6.недеља

Математика- провера

Математика

Математика

Природа и друштво

Математика –први писмени задатак

 1. 7.недеља

Свет око нас

 1. 8.недеља

Српски језик

 1. 9.недеља

Српски језик – провера

СОН - провера

Математика

Српски језик

Српски језик –први писмени задатак

новембар

децембар

10.недеља

Природа и друштво

Српски језик-контролна вежба

11.недеља

Математика- провера

Српски језик

Математика-контролни задатак

12.недеља

Српски језик

13.недеља

Математика

14. недеља

Српски језик - провера

Свет око нас

Природа и друштво

Математика-контролни задатак

15.недеља

Српски језик

Природа и друштво-контролна вежба

16недеља

Математика- провера

СОН - провера

Математика

Српски језик –други писмени задатак

Енглески језик - контролни задатак

17.недеља

Математика

Српски језик

Енглески језик - контролни задатак

Математика –други писмени задатак

18.недеља

јануар

19.недеља

Српски језик

Природа и друштво

20.недеља

Математика

Српски језик-контролна вежба

Природа и друштво –контролна вежба

21.недеља

Математика - провера

Српски језик

Математика-контролни задатак

22.недеља

Математика

Математика

У Београду, 6.09.2019.год                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор школе:

                                                                                                                                                                                                                                                                            _______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                    /Милан Жегарац/

 

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

септембар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

Хемија

 1. 3.недеља

Математика-контролни (8-1,2)

 1. 4.недеља

Географија

Српски језик(7-1,2,4)

Српски језик (8-1,2)

октобар

 1. 5.недеља

Математика (5-1,2)

Математика (5-3,4)

Математика (6-2)

Математика (6-4)

Математика (7-2,3)

Математика (7-1,4)

Географија

 1. 6.недеља

Српски језик-писмени (6-2,3)

Српски језик-писмени

(7-1,2,4)

Српски језик-

писмени (8-1,2)

Математика-контролни (8-1,2)

 1. 7.недеља

Биологија (6-1,3,4)

Географија

Биологија 7-1,2,3,4

Француски јез.- тест.-8-3,4

Хемија

 1. 8.недеља

Физика (6-3,4)

Француски јез.-тест.(6-2,3,4)

Српски језик (7-1,2,4)

Хемија

Француски јез.-тест.

Физика

Француски јез. – тест. (8-1,2)

 1. 9.недеља

Биологија (5-1,2,3,4)

Српски језик (6-2,3)

Физика (6-1,2)

Математика-писмени (7-1,2,3,4)

Физика

Српски јез. (8-1,2)

 

Математика-писмени (8-1,2)

новембар

децембар

10.недеља

Математика-писмени (5-1,2)(5-3,4)

Француски-контр.

Математика-писмени (6-2,4)

Историјa

Историја

Биологија 

11.недеља

Биологија –(6-1)

12.недеља

Енглески јез. –писмени

Математика (7-1,2,3,4)

Српски језик(7-1,2,4)

Енглески јез. – писмени

Математика –контролни(8-1,2)

13.недеља

Француски-тест.(6-2,3,4)

Енглески јез. –писм.

(7-2)

Француски –тест.

Српски језик (8-1,2)

Француски-писм.(8-3,4)

Француски –тест.(8-1,2)

14. недеља

Математика (5-1,2)(5-3,4)

Математика (6-2,4)

15.недеља

Географија

Српски језик-писмени (6-2,3)

Француски јез.-писмени(6-1)

Српски језик-писмени (7-1,2,4)

Физика

Српски језик-пис. (8-1,2)

Физика

16недеља

Биологија (5-1,2)

Физика (6-1,2, 3,4)

Биологија (7-1,2,3,4)

Хемија

Математика-писмени (8-1,2)

Географија

17.недеља

Француски- контролни

Српски јез. – контролни – 6-2,3

Француски јез. –писмени зад (6-2,3,4)

Хемија

Француски јез. –писмени зад.

Биологија

Француски јез. –писмени зад. (8-1,2)

18.недеља

јануар

19.недеља

Биологија 5-3,4

Биологија –(6-1)

20.недеља

Математика-писмени

(5-1,2,3,4)

Математика-писмени

(6-2,4)

Историја

Математика-писмени(7-1,2,3,4)

Историја

Математика (8-1,2)

Енглески јез. - контролни

21.недеља

Француски- контролни-6-1

Енглески јез. - контролни

Српски језик (7-1,2,4)

Енглески јез. - контролни

Српски ј. – контр.(8-1,2)

Математика – контролни (8-1,2)

Француски- контролни- (8-3,4)

22.недеља

У Београду, 6.09.2019.год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Директор школе:

                                                                                                                                                                                                                                                                           _______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                    /Милан Жегарац/

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.